I feel or I fell (Slovenia)?*

Slovenija se je v tujini promovirala z nosilnim stebrom ekologije v kampaniji „I feel sLOVEnia“. Samoreprezentacija same sebe kot ekološke države, ki obiskovalcem omogoča dostop do neokrnjene narave na sončni strani Alp.

Plakat kampanije Jaz čutim Slovenijo.

Na spletni strani turistične organizacije je zapisano, da je »zelena osnova znamke I FEEL SLOVENIA. V Sloveniji je zelena več kakor le barva – je »slovenska zelena«. Barva, ki izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev, je torej ključni del prepoznavanja te znamke. Govori o neokrnjeni naravi in naši odločenosti, da jo kot tako tudi ohranimo oz. da naš razvoj načrtujemo sonaravno. Izbira zelene barve je jasna – odseva veliko gozdnatost Slovenije (kar dve tretjini naše države prekrivajo gozdovi), neokrnjeno naravo in naše prizadevanje, da taka tudi ostane. Simbolizira ravnotežje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero uresničujemo osebne želje, s skupno vizijo, da gremo naprej z naravo. Slovenska zelena zaznamuje tudi našo usmerjenost v elementarno, v to, kar čutimo pod svojimi rokami. Potrjuje skladnost vseh čutov, s katerimi doživljamo Slovenijo.«

»Vizija znamke I FEEL SLOVENIA: Želimo postati država, ki bo zgled kakovosti življenja. To poskušamo doseči z usmeritvijo v organski razvoj, ki je jedro naše vizije, in sicer s posebno, nišno gospodarsko usmeritvijo. Podpiramo tehnološki napredek z upoštevanjem narave.Ustvariti hočemo odgovoren pristop do Slovenije, kakršno si želimo za zanamce, ter prispevati k ohranitvi in razvoju kakovosti življenja v njej.S prizadevnostjo se lotevamo poslovnih ciljev, pri čemer je ena izmed ključnih vrednot odgovornost. Želimo si vlaganja v dejavnosti, v katerih smo najboljši, pri tem pa podpirati inovativnost, ustvarjalnost, znanje in slovenske primerjalne prednosti«

Čistoča in prikazi narave so bili temeljni element promocijskega spota, a žal oglasom ni vedno za zaupati. Eno izmed pomembnih naravnih bogastev Slovenije je poleg gozdov zagotovo tudi Jadransko morje. Veliko držav na svetu nima dostopa do morja, kar onemogoča razvoj morskega turizma. Morje je pomembno tudi zaradi geo-političnih in gospodarskih razlogov, saj omogoča razvoj številnih gospodarskih vej kot so denimo: ribolov, ladjedelništvo, storitve pristanišča ter turizem. Vse naštete stvari pa država, ki ji je dostop do morja postal nekaj samoumevnega, velikokrat spregleda oz. ne ravna ustrezno z bogastvom, ki ga poseduje. 

Onesnaževanje morja,  je prav zagotovo  največji problem Slovenije. Znani so številni incidenti na morju oz. na obali, ki so ogrozili naravno bogastvo in normalno življenje ljudi v obalnih mestih. Katastrofe povezane z naravno, so skoraj vedno povzročene s strani ljudi. 

Razlitje nafte v morju. Foto Reuters

Najbolj znan primer onesnaževanja Jadranskega morja se je zgodil leta 2005, ko se je v koprskem pristanišču izlilo več sto litrov pogonskega goriva iz ladje privezane v pristaniškem bazenu (Delo). Približno 300 kvadratnih metrov velik črn oljni madež je opazil varnostnik Luke Koper, ki je pristojnim organom prijavil incident. Na srečo so pristojne institucije hitro in kakovostno ukrepale ter naftni madež odklonile iz morja ter tako preprečile večjo naravno katastrofo. Podoben primer ekološke katastrofe se je zgodil leta 2019, ko je pri Hrastovljah iztiril tovorni vlak. Nekaj deset tisoč litrov kerozina je končalo v naravi, s čimer je bila ogrožena oskrba s pitno vodo mest na slovenski obali. Incident pri Hrastovljah pa prav zagotovo ni edini, saj se podobni incidenti, ki so potencialno zelo nevarni za distribucijo pitne vode, dogajajo izven dosega medijev in javnosti (Delo). 

V slovenskem morju zastaja precej plastike in mikroplastike. Foto: Radio Koper

Drugi veliki problem obmorskih dežel so smeti in plastika v morju. Jadransko morje je zaradi zaprte oblike eno izmed najbolj onesnaženih morij na svetu. Dragul poroča, da predstavlja plastika v Jadranu 60-80% vseh odpadkov. Mednarodni strokovnjaki opozarjajo da 80% plastike prihaja s kopnega. Smeti ne kvarijo le izgleda vode temveč tudi močno vplivajo na življenje morskega sveta ter posledično tudi na kakovost življenja vseh ljudi, ki konzumirajo ribe in druge morske sadeže. Slovensko morje je z vidika kemijskih spojin zelo čisto, saj posodobljeni čistilni napravi prečiščujeta komunalne odpadke. Se pa v Slovenskem morju nahaja več mikroplastike kot drugje po Jadranu. To naj bi bilo odvisno tudi z razmerami v Tržaškem zalivu saj naj bi bila tu zelo zaprta cirkulacija, izmenjava z odprtim morjem na severnem jadranu je omejena, zato se na slovenski obali kopiči mikroplastika kot tudi drugi onesnaževalci.  

Onesnaženje s plastiko ima na morje ogromen negativen učinek. Foto: Regional obala

Konzumacija morskih dobrin je še posebej težavna, ko se zavedamo količine težkih kovin, ki jih Slovenija kot visoko industrializirana država odlaga v morje. Šuligoj v Delu poroča, da sodijo tržaški zaliv, porečje Soče in Idrijce med evropsko najbolj onesnažena območja z živim srebrom, zato bi moralo biti prebivalstvo posebej pozorno do vprašanj in posledic nadaljnjega onesnaževanja okolja s to težko kovino . Na podlagi raziskave inštituta Jožef Štefan ter študije drugih mednarodno relevantnih inštitucij je problem živega srebra v temn, da kroži v okolju kot ping pong žogica. Dokler ostane v svoji anorganski obliki, ni nikomur nevaren, problem se pojavi, ko spremeni kemijsko obliko in kot metil živo srebro začenja vstopati v življenjske procese. Najprej vstopi v bakterije, nato v plankton, v ribe, in v vse višje vrste. Največo vsebnost  metil živega srebra imajo morski psi, mečarice, tune, v severnem Jadranu pa tudi ugorji. Idrijca in Soča vsako leto prineseta v Tržaški zaliv 1,5 tone živega srebra, čeprav rudnik že vrsto let ni več aktiven. Vode izpirajo nekdanje rudniške ostanke, saj je rudnik deloval 500 let. Doslej so vode v ta zaliv odložile 35.000 do 40.000 ton živega srebra.

Mikroplastika se v ribi kopiči.

Zapiranje oči pred onesnaževanjem je trajalo toliko časa, dokler ljudje niso občutili fizične posledice. Tako se je nekaj deset turistov in domačinov leta 2019 zglasilo pri osebnih zdravnikih zaradi težav s prebavnim traktom in vnetjem ušes. Mateja Bržan za Radio Koper poroča, da so se vsi oboleli kopali na koprskem kopališču Žusterna. Vzrok težav so bile bakterije oziroma fekalno onesnaževanje. Država je preprečila kopanje na plaži v Žusterni ter poostrila nadzor a vendarle težav s kanalizacijo ni popolnoma rešila. Kot so strokovnjaki ARSO pozneje ugotovili, se je zaradi večjega tekstilnega predmeta zamašil kanalizacijski sistem. Ob čiščenju jaška pa se je zgodilo iztekanje fekalnih voda v hudournik. Po navedbah občine je šlo za manjši izpust fekalnih voda.

Onesnaženost Jadrana je dosegla takšne razsežnosti, da so bile fekalije v bližini Vodnjana v Istri zabeležene celo na vesoljskih posnetkih.

 Težava z odvajanjem blata v morje je nekaj kar se brez trajnostne rešitve vedno znova ponavlja. Podoben primer kot v Žusterni se je zgdoil tudi med turistično sezono v Portorožu. Portoroška plaža se že vrsto let spopada z umazanim morjem, poleg alg se pojavljajo tudi različni odpadki in blato. Vse to je zelo neprijetno ne le za turiste temveč tudi za domačine in družbo na sploh, najbolj pomemben pa je vpliv odpadkov na okolje. Leta 2017 je bilo kopališče Vila Park v Portorožu zaradi fekalnega onesnaženja zaprto tri dni. Onesnaženje je bilo ugotovljeno ob rednem monitoringu vode. Kopalna voda na plažah je bila zaradi napačnega vodenja onesnažena na različnh lokacijah, v Savudriji, sv. Katarini v Ankaranu, v Kopru in Piranu, kot poroča Nataša Hlaj za Primorske novice.

Razen tega je Tržaški zaliv onesnažen tudi z industrijskimi odpadki in z odpadnimi vodami. Zaradi relativne plitkosti zaliva so v precejšnji meri škodljivi tudi odpadki turističnih jaht in predvsem čiščenje rezervoarjev večjih tankerjev, ki se opravlja tudi sorazmerno daleč od obale. Tudi koprski “Kanal Grande” je primer  rednega onesnaženja, prav Ilona Dolenc za Primorske novice, saj so Koprčani priče pogostim prizorom zaskrbljujoče količine pene v vodi v kanalu.

Ob črpališču v koprskem kanalu Grande med parkom in odbojkarskimi igrišči se pojavlja penjenje vode.

Leta 2016 je Slovenija v Ustavo zapisala pravico do pitne vode. Paradoksalno je državni zbor Slovenije na pobudo vlade Slovenije konec marca 2021 sprejel novelo zakona o vodah. Tako je vlada omogočila širitev posegov na vodna priobalna zemljišča. To v praksi pomeni da je vlada omogočila gradnjo objektov v vodovarstvenem področju. Slednji zakon potencialno ogroža temeljno pravico, ki je zapisana v Ustavi ter so ekološka združenja poklicala k zbiranju podpisov za referendum o novem zakonu.

Ustava RS

*Vse orisane zgodbe in medijska poročanja bolj kot jasno dokazujejo naš odnos do narave. I feel sLOVEnia (Jaz čutim Slovenijo (ljubezen)) pravzaprav iz dneva v dan postaja slogan I fell -Slovenia (Jaz sem padla – Slovenija). Padec se nanaša na ekološke standarde ter padec temeljnih človeških vrednot, ki se kažejo v odnosu do narave. Slovenija si večjih naravnih katastrof ne more privoščiti. Namesto, da bi vodne vire pazljivo ohranjala in vzdrževala se je država odločila postopati po logiki neoliberalnega kapitalizma, ki ruši vse, kar onemogoča neskončno akumulacijo kapitala. Vprašanje je le do kdaj bo to mogoče oziroma ali bo s časom že prepozno ukrepati.

***

Pripravili: Golijanin Milica, Krek Urška, Milosavić Nikola, Novak Rok, Todorović Milica, Vrljić Marko // študenti in študentke UP FHŠ Mediji in komniciranje, predmet Grajeno okolje in komunikacija, mentor doc. dr. Boštjan Bugarič

Kako najbolje razvijati mesta

Do decembra 2021 so vse lokalne skupnosti v Sloveniji dolžne vizijo svojega prostorskega razvoja opredeliti z občinskim prostorskim načrtom. Kako se bodo prihodnosti lotili v Kopru?

V Mestni občini Koper se je nabralo že več kot sedem tisoč pobud občanov. Ena od iniciativ za razvoj prostora je Avtomatik delovišče, skupina 20 akterjev z različnih področij, ki si prizadevajo za med seboj povezan razvoj mesta in ustanovitev neodvisnega urbanističnega sveta. Deloval bi kot mediator v povezavi z županom, mestnim urbanistom in javnostjo.

“Obkrožiti se moraš s pravimi ljudmi. Delujemo brez denarnih sredstev, gre za socialni kapital. S tem prostorom želimo prebuditi kulturni kapital mesta, obuditi javno dobro. Nimamo želje po dobičku in komercialnih vsebinah, prostor za izražanje želimo dati različnim ljudem in skupinam. Gre za družbeni eksperiment. Časovna omejenost dela človeka nesigurnega, hitro mora izvajati projekte, a vsaj leto dni bi potrebovali, da bi stvar dobila nek okvir.” – Tina Cotič

Sogovorniki: 

 • arhitekt Boštjan Bugarič, ki kot arhitekt deluje med Koprom in Berlinom, v Berlinu na mednarodni arhitekturni platformi Architectuul
 • arhitektka Tina Cotič s koprske Pedagoške fakultete, ki v svoji doktorski dezertaciji raziskuje začasno rabo prostorov v koprski občini
 • krajinska arhitektka Mateja Filipič, ki je diplomirala na temo oblikovanja valobranov na slovenski obali
 • arhitektka in dolgoletna urbanistka v občini Izola Jana Purger

Arhitektura. Skulptura. Spomin. Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945–1991

Galerija DESSA ter uredništvo revije AB – Arhitektov bilten in platforma Architectuul predstavljajo razstavo in publikacijo z naslovom Arhitektura. Skulptura. Spomin – Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945–1991, kjer je predstavljenih 33 spomenikov oziroma spominskih kompleksov iz vseh republik in avtonomnih pokrajin nekdanje Jugoslavije. Razstava je nastalaja v sodelovanju s strokovnjaki, pisci, fotografi in institucijami s področja nekdanje Jugoslavije, s katerimi bo sodelovanje potekalo tudi v prihodnje.

Spomeniki so tudi politična umetnost. A pri predstavljenih spomenikih to niti ne zmanjšuje niti ne povečuje njihove umetniške vrednosti. V njih se zrcali nekaj drugega: so brezkompromisen poklon človečnosti, pieteti do žrtev, podani skozi individualni umetniški izraz avtorjev.

A zdi se, da je z razpadom Jugoslavije na posamezne samostojne države leta 1991 začela izzvenevati tudi potreba po spoštovanju spomina, ki ga izražajo njena spominska obeležja. Zato so spomeniki danes po posameznih območjih različno obravnavani in v različnem stanju. Ponekod ohranjajo spoštljiv spomin na preteklost in na prizadevanja minulih generacij, drugod so zapuščeni in prepuščeni propadu ali pa celo oskrunjeni. Zaradi njihove abstraktnosti jih danes izkoriščajo v takšne ali drugačne namene: od snemanja reklam in glasbenih videospotov do modnih pist. Takšno raba spomenikov s strani posameznikov, ki s preteklostjo ne čutijo oziroma je ne poznajo in je zato tudi ne morejo spoštovati, je zloraba in omalovaževanje dostojanstva žrtev ter spomina nanje.
 
Razstava bo gostovala v vseh nekdanjih jugoslovanskih republikah, s potrebo po spodbujanju zrele in spoštljive presoje umetniško arhitekturne vrednosti spomenikov nekdanje države, opozorilu na njihov kulturni in kontemplativni pomen ter s tem prispevati k vzdrževanju in ohranjanju spominskih območij. Spomeniki so vezi s preteklostjo, opominjajo na dostojanstvo človeškega življenja in smrti. In spomina.

Avtomatik Delovišče bo v naslednjih 33 dneh virtualna postaja, kjer vam bomo vsak dan predstavili eden izmed spomenikov in pot zaključili s pogovorom s priznanimi avtorji, ki so pomagali pri projektu v skupnem pogovoru, na dan republike Jugoslavije, 29. novembra 2020.

Uporabljena so imena nekdanjih republik in avtonomnih pokrajin SFRJ

Seznam spomenikov virtualne razstave
1
BUKOVŠKO POLJE, Slovenija/Slovenia, 1950
Jože Plečnik

2
DRAGA, Slovenija/Slovenia, 1953
Edvard Ravnikar
Boris Kalin

3
KAMPOR, Hrvaška/Croatia, 1953
Edvard Ravnikar
Marij Pregelj

4
PODLJUBELJ, Slovenija/Slovenia, 1954
Boris Kobe

5
OSANKARICA, Slovenija/Slovenia, 1959
Branko Kocmut
Slavko Tihec

6
GRADEC, Avstrija/GRAZ, Austria, 1961
Boris Kobe

7
PODGORA, Hrvaška/Croatia, 1962
Rajko Radović

8
ŠUMARICE, Srbija/Serbia, 1963
Mihajlo Mitrović
Radivoje Tomić
Smiljan Klaić
Miodrag Živković
Ante Gržetić
Nebojša Delja
Jelica Bosnić
Gradimir Bosnić
Nandor Glid
Vojin Bakić
Jovan Soldatović

9
BUBANJ, NIŠ, Srbija/Serbia, 1963
Mihajlo Mitrović
Ivan Sabolić

10
MOSTAR, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina, 1965
Bogdan Bogdanović 

11
ILIRSKA BISTRICA, Slovenija/Slovenia, 1965
Janez Lenassi
Živa Baraga

12
SLOBODIŠTE, KRUŠEVAC, Srbija/Serbia, 1965, 1978, 1985
Bogdan Bogdanović 
Tomislav Milanović
Svetislav Živić

13
JASENOVAC, Hrvaška/Croatia, 1965
Bogdan Bogdanović 

14
MOSLAVINA, PODGARIĆ, Hrvaška/Croatia, 1965
Dušan Džamonija
Vladimir Veličković

15
VOGOŠĆA, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina, 1969
Zlatko Ugljen
Petar Krstić

16
KOSMAJ, Srbija/Serbia, 1971
Gradimir Medaković
Vojan Stojić

17
SUTJESKA, TJENTIŠTE, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina, 1971
Miodrag Živković
Đorđe Zloković

18
KOZARA, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina, 1972
Dušan Džamonija

19
MITROVICA, Kosovo/Kosovo, 1973
Bogdan Bogdanović 

20
ŠTIP, Makedonija/Macedonia, 1974
Bogdan Bogdanović 

21
MAKEDONIUM, KRUŠEVO, Makedonija/Macedonia, 1974
Jordan Grabul
Iskra Grabuloska
Petar Mazev
Borko Lazeski

22
DRAŽGOŠE, Slovenija/Slovenia, 1976
Boris Kobe
Ive Šubic
Stojan Batič

23
KADINJAČA, Srbija/Serbia, 1979
Aleksandar Đokić
Miodrag Živković

24
GRMEČ, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina, 1979
Ljubomir Denković

25
BARUTANA, Črna Gora/Monte Negro, 1980
Svetlana Kana Radević 

26
DUDIK, VUKOVAR, Hrvaška/Croatia, 1980
Bogdan Bogdanović 

27
POPINA, ŠTULAC, Srbija/Serbia, 1981
Bogdan Bogdanović 

28
GARAVICE, BIHAĆ, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina, 1981
Bogdan Bogdanović 

29
DREŽNICA, Hrvaška/Croatia, 1981
Zdenko Kolacio

30
PETROVA GORA, Hrvaška/Croatia, 1981
Vojin Bakić
Berislav Šerbetić

31
PST, POT, LJUBLJANA, Slovenija/Slovenia, 1957–62, 1972–1985, 1985, 2016
Vlasto Kopač
Božo Pengov
Mitja Omersa
Franc Kastelic
Jože Štoka
Janez Koželj

32
TREBJESA, NIKŠIĆ, Črna Gora/Monte Negro, 1987
Ljubomir Ljubo Vojvodić

33
ŠID, Vojvodina/Vojvodina, 1988
Miroslav Krstonošić
Jovan Soldatović
Milan Sapundžić

***
Kustosi
Boštjan Bugarič
Kristina Dešman
Maja Ivanič
Špela Kuhar
Eva Mavsar
Špela Nardoni Kovač
Damjana Zaviršek Hudnik

Besedila
Boštjan Bugarič, Slovenija/Slovenia
Fjollë N. Caka, Kosovo/Kosovo
Miha Dešman, Slovenija/Slovenia
Andrej Hrausky, Slovenija/Slovenia
Sanja Horvatinčić, Hrvaška/Croatia
Ana Ivanovska, Severna Makedonija/North Macedonia
Jelica Jovanović, Srbija/Serbia
Jurij Kobe, Slovenija/Slovenia
Urša Komac, Avstralija/Australia
Janez Koželj, Slovenija/Slovenia
Ljiljana Miletić Abramović, Srbija/Serbia
Aleksander Saša Ostan, Slovenija/Slovenia
Robert Potokar, Slovenija/Slovenia
Slavica Stamatović Vučković, Črna Gora/Montenegro
Boris Trapara, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Aleš Vodopivec, Slovenija/Slovenia
Irena Weber, Slovenija/Slovenia

Fotografije
Blaž Budja, Slovenija/Slovenia
Roberto Conte, Italija/Italy
Vladimir Deskov, Severna Makedonija/North Macedonia
Sanja Horvatinčić, Hrvaška/Croatia
Andrej Hrausky, Slovenija/Slovenia
Besim Ibrahimi, Kosovo/Kosovo
Relja Ivanić, Srbija/Serbia
Jelica Jovanović, Srbija/Serbia
Miran Kambič, Slovenija/Slovenia
Jurij Kobe, Slovenija/Slovenia
Janez Koželj, Slovenija/Slovenia
Matija Kralj, Hrvaška/Croatia
Damjan Momirovski, Severna Makedonija/North Macedonia
Lazar Pejović, Črna Gora/Montenegro
Boris Trapara, Bosna in Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Matej Vozlič, Slovenija/Slovenia
Virginia Vrecl, Slovenija/Slovenia
Miodrag Živković, Srbija/Serbia

Zemljevid in grafične ikone spomenikov
Eva Mavsar, Slovenija/Slovenia

Video spomin Drežnica
Matija Kralj, Hrvaška/Croatia

Dostojanstvo spomina
Ana Jovanović, Predrag Nedović, Aleksandra Djordjević, Srbija/Serbia

Arhivsko gradivo
– Spomeniki Vojvodine: spomenik Sremske Fronte, produkcija Radio-televizija Vojvodine, urednik Borko Hložan, scenarij Borko Hložan, Vladimir Mitrović, Miroslav Krstonošić, bral Vladimir Mitrović, režija Dragoljub Bata Vojvodić, april 2011
– (Ne)primerni spomeniki – intervju z Miodragom Živkovićem, intervju Jelica Jovanović
snemalec Djordje Arambašić, montaža Marko Kažić
– Arhiv Filmske novosti Beograd: Svečanost ob spomeniku na Kadinjači, 039, 1979 / Dan borca 4. julij 1974, 028, 1979 / Proslava ob osvoboditvi taborišča v Jasenovcu, 016, 1975 / Otvoritev spomenika v Kragujevcu, 043, 1963 / Spomenik v Nišu, 042, 1963
– Arhiv RTS, Beograd, Srbija: Sporočila kragujevskega oktobra, 104733, 2002 /        Kosmaj pred julijskimi prazniki, 189801, 1973 / TV pismo iz starega kraja, 189909, 1982/ Profesor pomni, 272419, 1941, Pot v sodobnost 2: Spomeniki, 2018
– Videospoti: Kukla: Crne oči/ Senidah: Crno Srce/Alan Walker feat. Au/Ra and Tomine Harket: Darkside/ Nektar OK Fest, Tjentište, Sutjeska

Producent/Producer
Galerija DESSA
Židovska steza 4, Ljubljana, Slovenija

Sodelujoče institucije /In cooperation with
Muzej primenjene umetnosti Beograd, Srbija/Museum of Applied Art Beograd, Serbia
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Hrvaška/Institute of Art History, Zagreb, Croatia
Univerza v Črni Gori, Fakulteta za arhitekturo, Podgorica, Črna Gora/University of Montenegro, Faculty of Architecture, Podgorica, Montenegro
Expeditio, Kotor, Črna Gora/Kotor, Montenegro
Muzej za arhitekturo in oblikovanje MAO Ljubljana, Slovenia/Museum for Architecture and Design MAO, Ljubljana, Slovenia
Društvo arhitektov Ljubljana DAL, Ljubljana, Slovenija/Association of Architects Ljubljana DAL, Ljubljana, Slovenia
Osebni arhiv Bogdana Bogdanovića, Beograd, Srbija/Personal Archive of Bogdan Bogdanović,Belgrade, Serbia
Zgodovinski arhiv Kruševac, Srbija/Historical archive Kruševac, Serbia
Docomomo Srbija/Docomomo Serbia
(Ne)primerni spomeniki, Beograd, Srbija/(In)appropriate monuments, Belgrade, Serbia
Arhiv Filmske novosti, Beograd, Srbija/Archive Filmske novosti, Belgrade, Serbia
Radio televizija Srbija, Beograd, Srbija/Radio and Television Serbia, Belgrade, Serbia
Western Sydney University, School of Built Environment

Transformacije v teoriji – aktualne raziskave

Konferenca Transformacije v teoriji – aktualne raziskave, ki je potekala 29.09.2020 v Kavarni Loža v Kopru, v organizaciji ALUO, UP PEF, MOK in Avtomatik Delovišča, je bila namenjena znanstveni refleksiji pojavov, procesov in transformacij, ki zaznamujejo in določajo aktualno stanje na področju likovne umetnosti, likovnega oblikovanja in njune – teoretske, izobraževalne, galerijske, hermenevtične, kritiške, konservatorske-restavratorske – infrastrukture.

Del razprave je bil namenjen sodobnemu širjenju področja in pojma umetnosti pa tudi refleksiji t. i. »vmesnih« umetnostnih področij, kakršno je vmesno področje med sodobno scensko in likovno umetnostjo (v sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo).

Prispevki bodo praviloma še neobjavljena poročila o rezultatih najnovejših teoretskih raziskav, ki jih izvaja katedra za teoretske predmete UL ALUO in vabljeni referenti, se pravi poročila o raziskavah s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umetnostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine konservatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti itd.

izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja UL ALUO
Prof. dr. Jožef Muhovič (UL ALUO): Transformacije v umetnostnem prostoru pozne moderne
Izr. prof. dr. Aldo Milohnić (UL AGRFT): Aktualni prispevki k teoriji in zgodovini gledališča upora
Izr. prof. dr. Nadja Zgonik (ALUO): Zadnji projekt skupine OHO
Doc. dr. Barbara Predan (UL ALUO): Skozi zrcalo: iskanje smisla v jeziku oblikovanja
Izr. prof. dr. Petra Černe Oven (ALUO): Transformacija jezika z oblikovanjem: od govorjene do vizualne besede

Spletni Zbirnik za odprto razpravo o praksah urejanja prostora

“V zadnjih letih se v Kopru – ki pa ni izjema med obalnimi mesti – vrstijo prenove starih stanovanjskih zgradb. Med temi je vse več tudi neposrečenih rešitev,” piše Lea Širok za RTVSLO.

Zazidan vhod Borilnice na Kreljevi v Kopru.

Glavni namen Zbirnika, ki deluje v okviru Avtomatik Delovišča, je spodbuditi razpravo o dobrih in slabih praksah urejanja prostora in s tem spodbuditi družbeno uporabo prostorov v slovenski Istri.

KOPRSKI OPTIMIZEM: Urbanizem in arhitektura Kopra

Avtomatik Delovišče predstavlja razstavo seminarja študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo in Biotehniške fakultete – Oddelka za krajinsko arhitekturo pod mentorstvom prof. dr. Davorina Gazvode (BF), asist. Nejca Florjanca (BF) ter prof. Mihe Dešmana (FA), Vlatke Ljubanović (FA) ter doc. dr. Boštjana Bugariča (AD) in Mateje Filipič (AD) z različnimi spremljevalnimi dogodki. Dogodek je pod pokroviteljstvom Aleša Bržana, župana MOK in v okviru festivala Spekula v sodelovanju z UP PEF.

Kustosa razstave: Boštjan Bugarič, Mateja Filipič

Avtomatik Delovišče je s študenti in študentkami arhitekture in krajinske arhitekture tekom krajinsko načrtovalskega ter urbanistično arhitekturnega seminarja v poletnem semestru 2019/20 izvajal prostorsko delavnico z rezultatom ekološkega in enovitega prostorskega razvoja mesta Koper.

Načrtovalski proces se je pričel s prepoznavanjem prostorskih problemov mesta Koper v njegovem ožjem mestnem jedru, zlasti pa v pasu južno od njega, saj se tu prepletajo Škocjanski zatok z robom Luke Koper na vzhodu in gosto pozidani kareji med novimi prometnicami z nakupovalnimi središči, poslovnimi conami in ostanki zelenih površin. Obravnavan je bil tudi severozahodni obalni pas s promenado ob morju in novim mestnim parkom. Udeleženci delavnice so svoj kritični pogled na obstoječe razmere v prostoru ovrednotili, predlagali dopolnitve, nov program in nove prostorske rešitve širšega območja v merilu 1:5.000. Projektne naloge obsegajo različna območja obdelave s predlogom ureditve izbranega prostora in rešujejo stik Škocjanskega zatoka z morjem, preoblikovanje južnega roba historičnega jedra in načrtovanje vhoda v mesto na severni obali ob objektu blagovnih rezerv, s katerim so se ukvarjali študenti arhitekture. Stavba blagovnih rezerv leži na meji med historičnim mestnim jedrom Kopra, luko in morjem. Prenova  objekta je potekala ob predpostavki, da se objekt izloči iz pomerija luke in se ga priključi mestu z urejanjem povezave mestnega jedra in objekta z ustreznim umeščanjem novih urbanih vsebin. V tem kontekstu povežejo sveže ideje mesto z morjem in ustvarjajo novi urbani pol med Koprom, morjem in luko.

Predstavitveni urbanistično krajinski koncepti obsegajo odpiranje kanalov in urejanje bregov, stik zatoka z morjem, urejanje novih ekoloških con v SZ delu ob morju, preoblikovanje novega parka z novim programom (predstavitev ekološke zgodbe brakičnega močvirja), uvedbo mestne železnice po trasi nekdanje Porečanke, urejanje akvaponske farme, nove kulturne krajine ob obali, vrtičkarskih območij. Arhitekturna rešitev objekta blagovnih rezerv pa izhaja iz premisleka o aktivaciji potencialov obstoječega objekta in njegove ožje ter širše lokacije ter o arhitekturnih konceptih za izboljšanje mesta v socialnem, ekonomskem in urbanem smislu. Razstava je poleg urbanih delavnic, raziskav, diskusij in javnih pogovorov del programa Avtomatik Delovišča, ki ponuja vpogled na raznolike možnosti oblikovanja urbanega okolja.

Drugostopenjski magistrski študij krajinske arhitekture STUDIO I. oblikovalski del /šolsko leto 2019/20, 2. semester / mentorja: prof. dr. Davorin Gazvoda, asist. Nejc Florjanc / študentke krajinske arhitekture: Brecelj Staša, Dimc Zala, Korenčan Klara, Košutnik Liza, Kranjc Miša, Mauer Tanja, Pernuš Anamarija in francoski študentki na izmenjavi Estaque Margaux ter Nguyen Roselyn.

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura SEMINAR 5 / šolsko leto 2019/20 / mentorja: izr. prof. Mihael Dešman, asist. Vlatka Ljubanović / študenti in študentke arhitekture: Ana Florjanovič, Zala Novak, Helena Kajzer, Gregor Gašperšič, Matija Goljar, Ema Hrabrić,  Metka Janko, Nina Jedlovčnik, Tadeja Koščak

SPREMLJEVALNI DOGODKI

Petek, 25.09.2020 ob 10:00: Kava z županom MOK, Mala Loža, Čevljarska ulica 1, Koper // Aleš Bržan (župan MOK), dekanija prof. dr. Mara Cotič (UP PEF), izr. prof. dr. Tilen Žbona (UP PEF), Tina Cotič (UP PEF), Mateja Filipič (Avtomatik Delovišče), doc. dr. Boštjan Bugarič (Avtomatik Delovišče)

ob 18:00 Otvoritev razstave s predstavitvijo mentorjev in študentov // prof. Miha Dešman (UL FA), Vlatka Ljubanović (UL FA), prof. dr. Davorin Gazvoda (UL BF-KA), Nejc Florjanc (UL BF-KA), Mateja Filipič (Avtomatik Delovišče), doc. dr. Boštjan Bugarič (Avtomatik Delovišče)

Torek, 29.09.2020 od 10:00 do 16:00 Transformacije v teoriji. Aktualne raziskave, Kavarna Loža, Titov trg 1, Koper // znanstvena konferenca Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani v sodelovanju z UL AGRFT  in UP PEF – Vizualne umetnosti in oblikovanje ter Avtomatik Delovišče.

Foto © Roberto Conte

Sobota, 26.09.2020 od 10:00 do 15:00 Arhitekturni sprehod – BrutalističenTrst // v sodelovanju s spletno platformo Architectuul in Arhitekturno Galerijo Dessa zbirno mesto: Monte Grisa; trajanje sprehoda: 3 ure; cena: 20,00 €, prijave pošljite na bostjan@architectuul.com

Foto © Roberto Conte

Koprska drevesa

Na sprehod med koprskimi drevesi sta nas povabila dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP FAMNIT ter dr. Neža Čebron Lipovec z Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ s petimi študenti in študentkami bioloških in računalniških programov UP FAMNIT ter tremi študentkami humanističnih programov UP FHŠ. 

“Drevesa mestno okolje ščitijo pred vremenskimi pojavi ter okoljskimi obremenitvami, kot sta onesnaževanje in hrup, hkrati pa predstavljajo življenjski prostor številnim živalskim vrstam. Vzdrževanje in izgled dreves v mestih je zrcalo našega odnosa do naravnega in družbenega okolja, zato nas upravičeno zanima tudi odnos do njih v našem neposrednem okolju, torej v mestu Kopru,” pravijo sodelavci projekta.

V okviru projekta ZDrevKO iz programa »Po kreativni poti do znanja« je ekipa aktivno proučevala raznolikost dreves v historičnem mestnem jedru Kopra z vidika raznolikosti, značilnosti in tudi družbene vloge v prostoru. Na tej povezavi najdete tudi natančen načrt s popisom dreves na območju historičnega mestnega jedra Kopra.

Ste vedeli, da se je na Cankarjevi ulici nahajal kostanjev drevored, ki so ga posekali za kurjavo? Obiskali smo tudi najstarejšo platano v historičnem jedru in se na Pristaniški ulici spraševali o drevesih, ki morebiti ponujajo več sence kot jih trenutno Vašingtonska palma (Washingtonia Robusta).

Nova publikacija “Katera vprašanja zastavlja oblikovanje?”

Koncno je izdana publikacija Questions Raised by Design (v angleškem jeziku) avtoric Michale Lipková in Barbare Predan!

V Avtomatik Delovišču v pritličju Tomosovega bloka v Kopru se je februarja 2020 odvila delavnica in razstava Katera vprašanja zastavlja oblikovanje?. Rezultat delavnice je brezplačna publikacija, ki so jo pod mentorskim vodstvom Barbare Predan in Michale Lipkove pripravili tudi mladi kreativci in podiplomski študenti industrijskega oblikovanja, Matevž Breznikar, Valeska Rimele, Pami Prevolnik, Martin Pevec, Dea Beatovikj, Deja Kofol, Tino Duralija in Jon Schwarzmann, Žiga Žalec. Projekt je vodil Boštjan Bugarič iz Avtomatik Delovišča.

Uvod: Boštjan Bugarič
Uvod v razstavo: Matevž Breznikar
Prevod: Tadej Rosa, Jezikovna zadruga Soglasnik Lektura: Fiona Thompson, Jezikovna zadruga Soglasnik
Oblikovanje: Chmela
Photographs: Aleš Rosa and authors
Založila: Pekinpah in Faculty of Architecture, STU in Bratislava

Delavnico in razstavo je finančno podprla Mestna občina Ljubljana. Koproducenti: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, KUD C3 (s finančno podporo Centra za kreativnost), Društvo Pekinpah (s finančno podporo Mestne občine Ljubljana)

Koper ne prižiga luči v temi

Foto © Natalija Gajić
Foto © Natalija Gajić

Historično mestno jedro Kopra je na južnem in zahodnem delu presvetljeno zaradi vpliva osvetlitve Luke Koper in območja nakupovalnih središč. V kontrastu s slednjima pa so ulice, prehodi in območja v notranjosti mestnega jedra slabo ali popolnoma neosvetljena. Zaradi tega so večerni sprehodi znotraj opustelega mesta neprijetni, saj se v njem razvija vse več vandalizma.

Analiza neosvetljenih ulic v historičnem mestnem jedru Kopra . | Načrt © Avtomatik Delovišče

KS Koper-Center je 30. januarja 2020 Avtomatik Delovišče organiziralo sprehod skozi najbolj problematične in neosvetljene točke mesta, ki smo jih zabeležili, posneli in označili na zemljevidu. Na podlagi urbane akupunkture je za Mestno občino Koper pripravljen zemljevid in seznam neosvetljenih ulic kot osnova za izvedbo ukrepov na področju izboljšanja osvetlitve v historičnem mestnem jedru Kopra:

 • Izolska vrata
 • Mladinska ulica
 • Dellevallejeva ulica
 • Kettejeva ulica
 • Župančičeva ulica
 • Petronijeva ulica
 • Kreljeva ulica
 • Pobegova ulica
 • Ulica agrarne reforme
 • Kačja ulica
 • Marušičeva ulica
 • Ulica stare pošte
 • Zlatičeva ulica
 • Santorijeva ulica
 • Tumova ulica
 • Zadružna ulica
 • Obzidna ulica
 • Kosovelov trg
 • Pri trgu Muda
Foto © Natalija Gajić
Foto © Natalija Gajić
Foto © Natalija Gajić

Denis Sabadin v tekstu V temi so prižgali svetlobo za Primorskse novice med drugim o urbani akciji zapisal “Približno 40 sprehajalcev se je v četrtek na lastne oči prepričalo, da so takšni sprehodi neprijetni, nad čemer se pritožuje tudi vedno več lokalnih prebivalcev. Presenetljivo se je izkazalo, da med najbolj neosvetljena območja ne spada Bošadraga, temveč drugi predeli, na primer Kettejeva ulica, Pobegova ulica, Ulica Agrarne reforme, podhod v Župančičevi ulici.”

Foto © Natalija Gajić
Foto © Natalija Gajić
Foto © Natalija Gajić
Foto © Natalija Gajić
Foto © Natalija Gajić

Tudi drugi prebivalci mesta in zainteresirana javnost lahko v naslednjih tednih na elektronski naslov avtomatikdelovisce@gmail.com posreduje opis kritičnih in neosvetljenih ulic in trgov mesta, ki jih bomo dodali na zemljevid .