Digitalna knjižnica

 • Prenova Ribiškega trga s stališča urbanistične prenove mesta Koper (1986)
 • Ureditev Škocjanskega zatoka pri Kopru (1995)
 • Ureditev severnega obrežja koprskega polotoka (1996)
 • Rekonstrukcija degradiranega območja v Bošadragi v Kopru (1997)
 • Trajnostni prostorski razvoj obalne regije: regija kot okvir za izvajanje prostorsko razvojne politike (2000)
 • Prenova palače De Belli v Kopru (2003)
 • Pedagoška fakulteta v kompleksu Fontiko v Kopru (2004)
 • Univerza in mesto: univerzitetne vsebine kot generator družbenega dogajanja (2006)
 • PCK – Parenzana Koper: mladinski hotel in muzej na območju nekdanje železniške postaje Sv. Nazarij v Kopru (2006)
 • Krajinsko oblikovanje marin na primeru marine pri III. pomolu Luke Koper (2007)
 • Idejna zasnova stanovanj za mlade družine v mestnem jedru Kopra (2011)
 • Idejna zasnova dvonivojskega kamionskega terminala pred vhodom v Luko KP (2014)
 • Sovplivanje rab morja in kopnega: usmeritve za usklajevanje rab obalnega pasu med Koprom in Izolo (2016)
 • Idejna zasnova prenove Servitskega samostana v Kopru (2017)
 • Prenova večstanovanjskega objekta: vidik arhitekturne percepcije (2017)
 • Idejna zasnova programske in arhitekturne prenove kompleksa sv. Bassa v Kopru (2018)
 • Idejna zasnova nove Osrednje knjižnice Srečka Vilharja in parkirne hiše v Kopru (2018)
 • Idejna zasnova reurbanizacije mestnega jedra Koper (2019)