Dobrodošli na Zbirniku!

Zbirnik – spletna platforma prostorskih tematkih obalnega prostora – je odprt projekt pod vodstvom arhitekta dr. Boštjana Bugariča v sodelovanju študentov UP FHŠ in vseh drugih zainteresiranih ali že vključenih v projekt aktivnega spodbujanja k družbeni uporabi prostorskih bogastev mesta Koper.

Blog

Koper. Obalno mesto številnih obrazov

Študenti FHŠ UPR smo v marcu in aprilu 2019 pod vodstvom doc. dr. Boštjana Bugariča med občani in drugimi mimoidičimi z anketo na temo začasne rabe in strateška izhodišča prostorskega načrta prebujali čut po rabi prostora v družbene namene.

Predlogi na Strateška izhodišča prostorskega razvoja Mestne občine Koper

Na podlagi anketne raziskave skupine študentov UP so občani Kopra podali komentarje s potrebami, idejami in željami za prostorski razvoj mesta. V skupnem dokumentu se je oblikovana analiza s skupinskim predlogom na strateška izhodišča prostorskega razvoja MOK. V anketi je sodelovalo 50 naključnih občanov. Predlogi vključujejo možnosti začasne rabe zapuščenih objektov in javnih prostorov v …

Zbirnik kot odprta platforma

Z odprtostjo te platforme želimo doseči aktivno participacijo vseh, ki bi želeli kakorkoli prispevati z video vsebinami, fotografijami, zanimivimi članki, iniciativami, predlogi glede rabe zapuščenih/neuporabljenih prostorov Mestne občine Koper.  Vsa vaša mnenja in ideje so dobrodošli na info@zbirnik.si.

Vabljeni k soustvarjanju

Projekt spletne platforme Zbirnik sega v leto 2018, ko je skupina študentov UP FHŠ pri predmetu Grajeno okolje in komunikacija pričela z zbiranjem gradiva in formacijo predloga obalne ceste. V želji po nadaljnjem soustvarjanju in razširjenju inicative med predstavnike lokalne skupnosti vas vabimo, da nam svoje predloge na to temo pošljete na info@zbirnik.si.